Cultuursector in beweging

e cultuursector is momenteel in beweging. Het wordt ook van deze sector verwacht dat zij ondernemend is, en inzet op publieksbereik. De overheid wil mede de betekenis van cultuur vergroten door een grotere betrokkenheid van publiek en meer samenwerking onderling. Deze ontwikkelingen maken het haast wel noodzakelijk op flexibeler te worden. Flexibeler op alle gebieden, dus ook op het gebied van personeel. Het inzetten van payroll medewerkers is de beste manier om incidentele en langdurige onderbezetting binnen de culturele sector op te vangen. Het inzetten van tijdelijke medewerkers brengt echter veel werk en risico’s met zich mee, de oplossing is payrolling. Het payrollbedrijf neemt alle administratieve rompslomp van u over en neemt alle werkgeversrisico’s op zich. Op deze manier beschikken bedrijven over extra capaciteit, zonder het financiële risico te lopen op ziekte-, WW- of wachtgeldverplichtingen. Op deze manier genieten bedrijven dus de voordelen van flexibiliteit maar niet de nadelen van de rompslomp en de risico’s. Om verder te kunnen met het payrollsysteem is het wel van belang dat u flexibel personeel aanneemt. Hierover kunt u meer lezen in de whitepaper personeel op deze website. Kies daarom voor een payrollbedrijf, van belang is echter wel dat u gaat samenwerken met een betrouwbaar payrollbedrijf. Zoekt u dan ook vooral naar bedrijven die werken conform de norm van de Stichting Normering Arbeid NEN-44001. Dan bent u gegarandeerd van een veilige samenwerking.

Comments are closed.